سری جدید از خانواده اتوماسیون زیمنس (S7) سری S71500 را معرفی می کند.

این خانواده از طریق نوآوری بسیار بالا و براساس استاندارهای جدید اروپا به تولید رسیده است.

S71500 به دلیل داشتن CPU قدرتمند در پروژه های خیلی بزرگ کاربرد بیشتری دارد.

این خانواده ماژولار است  و توسعه  سیستم به سادگی صورت می پذیرد.

S71500 در مقایسه با خانواده S7300  ،سرعت پردازش بالاتری دارد.

دیگر قابلیت آن ، آدرس دهی 32 کیلو بایتی  ورودی و خروجی  می باشد.

در سیستم برنامه نویسی S71500  می توان چند CPU در یک پروژه تعریف کرد.

برخی از CPU های S71500 به شرح زیر می باشد:

CPU1511F-1PN،CPU1511-1PN

CPU1513F-1PN،CPU1513-1PN

CPU1515F-2PN،CPU11515-2PN

CPU1516F-3PN/DP،CPU1516-3PN/DP

CPU1517F-3PN/DP،CPU1517-3PN/DP

CPU1518F-4PN/DP،CPU1518-4PN/DP

لازم به ذکر است تمامی CPU های اتوماسیون صنعتی زیمنس S71500 در نمایندگی زیمنس ایران (فروشگاه سینا الکتریک) موجود می باشد.


رديف کد کالا توضیحات فنی مرکز تهیه
1 6ES7511-1AK00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1511-1 PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 150 KB FOR
PROGRAM AND 1 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
60 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
2 6ES7513-1AL00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1513-1 PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 300 KB FOR
PROGRAM AND 1.5 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
40 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
3 6ES7515-2AM00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1515-2 PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 500 KB FOR
PROGRAM AND 3 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
30 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
4 6ES7516-3AN00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1516-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 1 MB FOR
PROGRAM AND 5 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
3. INTERFACE, PROFIBUS,
10 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
5 6ES7517-3AP00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1517-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 2 MB FOR
PROGRAM AND 8 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
3. INTERFACE, PROFIBUS,
2 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
6 6ES7518-4AP00-0AB0
CPU 1518-4 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 3 MB FOR
PROGRAM AND 10 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
3. INTERFACE, ETHERNET,
4. INTERFACE, PROFIBUS,
1 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
7 6ES7550-1AA00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
TM COUNT 2X24V
COUNTING MODULE, 2 CHANNELS
FOR 24V INCREMENTAL ENCODER
OR 24V PULSES,
3DI, 2DQ PER CHANNEL
نمایندگی زیمنس ایران
8 6ES7551-1AB00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
TM POSINPUT 2
COUNT AND POSITON
INPUT MODULE. 2 CHANNELS
FOR RS422 INCREMENTAL ENCODER
OR SSI ABSOLUTE ENCODER,
2 DI, 3 DQ PER CHANNEL
نمایندگی زیمنس ایران
9 6ES7540-1AB00-0AA0
SIMATIC S7-1500,
CM PTP RS422/485 BA
COMMUNICATION MODULE FOR
SERIAL CONNECTION RS422, RS485
FREEPORT, 3964(R), USS,
19200 KBIT/S,
15-PIN SUB-D FEMALE CONNECTOR
نمایندگی زیمنس ایران
10 6ES7540-1AD00-0AA0
SIMATIC S7-1500,
CM PTP RS232 BA
COMMUNICATION MODUL FOR
SERIAL CONNECTION RS232,
FREEPORT, 3964(R), USS,
19200 KBIT/S,
9-PIN SUB-D CONNECTOR
نمایندگی زیمنس ایران
11 6GK7542-5DX00-0XE0
COMMUNICATION MODULE CM 1542-5
FOR CONNECTING S7-1500 TO
PROFIBUS DP AS DP-MASTER OR
DP-SLAVE: S7- AND PG/OP-
COMMUNICATION, CLOCK
SYNCHRONISATION, DIAGNOSIS
نمایندگی زیمنس ایران
12 6GK7542-5FX00-0XE0
COMMUNICATION PROCESSOR
CP 1542-5 FOR CONNECTING
SIMATIC S7-1500 TO PROFIBUS DP
AS DP-MASTER OR DP-SLAVE,
S7-ROUTING, DIAGNOSTICS,
CLOCK SYNCHRONISATION
نمایندگی زیمنس ایران
13 6GK7543-1AX00-0XE0
COMMUNICATION PROCESSOR
CP 1543-1 FOR CONNECTING
SIMATIC S7-1500 TO INDUSTRIAL
ETHERNET: TCP/IP, ISO, UDP, S7-
COMMUNICATION, IP-BROADCAST/
MULTICAST, SECURITY (HARDWARE-
IDENTIFICATION, IP/MAC ACCESS
LIST, FIREWALL), DIAGNOSIS
SNMPV1/V3, DHCP, FTP CLIENT/
SERVER, E-MAIL, IPV4/IPV6,
DATA STORAGE ON SD CARD OF
CPU, CLOCK SYNCHRONISATION
VIA NTP, ACCESS TO
WEBSERVER OF CPU; GIGABIT-SS
1XRJ45 (10/100/1000 MBIT)
نمایندگی زیمنس ایران
14 6ES7521-1BH00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X DC24V,
16 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 0.05 ... 20MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131);
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
نمایندگی زیمنس ایران
15 6ES7521-1BH50-0AA0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X DC24V, SOURCE;
16 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 3.2MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131)
نمایندگی زیمنس ایران
16 6ES7521-1BL00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI32 X DC24V,
32 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 0.05... 20MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131);
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
نمایندگی زیمنس ایران
17 6ES7521-1FH00-0AA0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X AC230V,
16 CHANNELS IN GROUPS OF 4;
INPUT DELAY 20MS;
INPUT TYPE 1 (IEC 61131)
نمایندگی زیمنس ایران
18 6ES7522-1BH00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 16 X 24VDC/0.5A;
16 CHANNELS IN GROUPS OF 8,
4 A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
نمایندگی زیمنس ایران
19 6ES7522-1BL00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 32 X 24VDC/0.5A;
32 CHANNELS IN GROUPS OF 8,
4 A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
نمایندگی زیمنس ایران
20 6ES7522-5HF00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 8 X 230VAC/5A,RELAY;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 1,
5A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
نمایندگی زیمنس ایران
21 6ES7531-7KF00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
ANALOG INPUT MODULE
AI 8 X U/I HS,
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 8;
COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10V;
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS;
8 CHANNELS IN 0,125 MS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
نمایندگی زیمنس ایران
22 6ES7531-7NF10-0AB0
SIMATIC S7-1500,
ANALOG INPUT MODULE
AI 8 X U/I HS,
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 8;
COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10V;
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS;
8 CHANNELS IN 0,125 MS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
نمایندگی زیمنس ایران
23 6ES7532-5HD00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
ANALOG OUTPUT MODULE
AQ 4 X U/I ST;
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
4 CHANNELS IN GROUPS OF 4;
DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
نمایندگی زیمنس ایران
24 6ES7532-5HF00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
ANALOG OUTPUT MODULE
AQ 8 X U/I HS
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %,
8CHANNELS IN GROUPS OF 8,
DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE
8 CHANNELS IN 0.125 MS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
نمایندگی زیمنس ایران
25 6EP1332-4BA00
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A
STABILIZED POWER SUPPLY
FOR SIMATIC S7-1500
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V/3 A DC
نمایندگی زیمنس ایران
26 6EP1333-4BA00
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A
STABILIZED POWER SUPPLY
FOR SIMATIC S7-1500
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V/8 A DC
نمایندگی زیمنس ایران
27 6ES7505-0KA00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 25W 24V DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
نمایندگی زیمنس ایران
28 6ES7505-0RA00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 60W 24/48/60V DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
نمایندگی زیمنس ایران
29 6ES7507-0RA00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 60W 120/230V AC/DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
نمایندگی زیمنس ایران
30 6ES7590-1AB60-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
160 MM (APPR. 6.3 INCH);
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
نمایندگی زیمنس ایران
31 6ES7590-1AE80-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
482 MM (APPR. 19 INCH)
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
نمایندگی زیمنس ایران
32 6ES7590-1AF30-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
530 MM (APPR. 20.9 INCH);
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
نمایندگی زیمنس ایران
33 6ES7590-1AJ30-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
830 MM (APPR. 32,7 INCH);
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
نمایندگی زیمنس ایران
34 6ES7590-1BC00-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
2000 MM (APPR. 78.4 INCH);
W/O GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
FOR SELF CONFIGURING,
GROUNDING ELEMENT
(6ES7590-5AA00-0AA0, 20 PIECES)
MUST BE ORDERED SEPARTELY
نمایندگی زیمنس ایران
35 6ES7592-1AM00-0XB0
SIMATIC S7-1500, FRONTCONNECTOR
SCREW-TYPE, 40PIN,
FOR 35MM WIDE MODULES,
INCL. 4 JUMPERS,
AND CABLE STRAP
نمایندگی زیمنس ایران
36 6ES7954-8LC02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 4 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
37 6ES7954-8LE02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 12 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
38 6ES7954-8LF02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 24 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
39 6ES7954-8LL02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU,
3,3 V FLASH, 256 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
40 6ES7954-8LP01-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU,
3,3 V FLASH, 2 GBYTE
نمایندگی زیمنس ایران

کنترلر جدید از خانواده S7 زیمنس میباشد که تشکیل شده  از کنترل کننده یک پارچه PROFINET  با SIMATIC HMI ودارای ماژول GPRS برای اتصال به شبکه ای تلفن همراه GSM/G .
این خانواده جدیدترین محصول شرکت زیمنس میباشد که در اواخر سال 2008 وارد بازار شد.
این خانواده نسبت به خانواده S7200 قدرتمند تر میباشد وقابلیت های جالبی ازجمله کنترل کننده یک پارچهSIMATIC HMI PROFINET   با ودارای ماژول  GPRSبرای اتصال به شبکه ای تلفن همراه GSM/G.
یک واقعیت جالب اینکه خانواده S71200  دربهینه سازی سخت افزاری نقش مهمی دارد.
مدیر بازاریابی و اجرایی شرکت زیمنس  گفت: SIMATIC S7-1200: خانواده کنترل شده است و  با حداکثر انعطاف پذیری برای تناسب نیازهای دستگاه های فردی طراحی شده است.

او گفت: "با چنین انعطاف پذیر، طراحی مدولار SIMATIC S7-1200 را قادر می سازد که  یک سیستم کنترل کاملا سفارشی را که حداکثر مقیاس پذیری و سازگاری برای توسعه بالقوه را دارد ایجاد کند.
"این برنامه شامل یک رابط PROFINET یکپارچه میباشد و همچنین برای HMI و PLC به PLC های ارتباطی استفاده می شود. علاوه بر آن، ارتباط با دستگاه های شخص ثالث با استفاده از پروتکل اترنت باز است. "


اجزا CPU S7-1200 عبارتند از : 
3 کنترل کننده کامپکت با ولتاژ AD و DC
13 ماژول مختلف کارت های دیجیتال و آنالوگ
کارت های آنالوگ و دیجیتال کم هزینه برای گسترش کنترل کننده های مدولار به طور مستقیم بر روی پردازنده ، با حفظ فضای نصب
2 ماژول ارتباطی (RS232/RS485) برای برقراری ارتباط از طریق اتصال نقطه به نقطه
سوئیچ اترنت 4 پورت برای اتصال با شبکه های مختلف
منبع تغذیه PS 1207 ولتاژ خط 115/230 V AC ، خروجی 24VDC


سایر مزایا : 
قیمت مناسب و به صرفه
40% کامپکت تر از S7-200
دو برابر سریعتر از S7-200
دارای اینتر فیس  profinet
مجهز به سیستم  GPRS 
ساپورت شبکه های AS-i Master PROFIBUS Master, PROFIBUS Slave   PLC S71200

 

  تعدادی از cpu های سری 1200عبارتند از:

6ES7214-1AE30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB


6ES7214-1BE30-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB


PLC&HMI&INSTUMENT
اتوماسیون صنعتی زیمنس در سینا الکتریک

نمایندگی زیمنس در ایرانرديف کد کالا توضیحات فنی مرکز تهیه
1 6ES7211-1AE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB
نمایندگی زیمنس ایران
2 6ES7211-1BE40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, AC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
3 6ES7211-1HE40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, DC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
4 6ES7212-1AE40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
5 6ES7212-1BE40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
6 6ES7212-1HE40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, DC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
7 6ES7214-1AG40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
8 6ES7214-1BG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB 
نمایندگی زیمنس ایران
9 6ES7214-1HG40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
10 6ES7215-1AG40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
2 PROFINET PORT,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO 24V DC 0.5A
2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
11 6ES7215-1BG40-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
COMPACT CPU, AC/DC/RELAY,
2 PROFINET PORT,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A,
2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
 
نمایندگی زیمنس ایران
12 6ES7221-1BF32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SM 1221, 8DI, 24V DC,
SINK/SOURCE INPUT
 
نمایندگی زیمنس ایران
13 6ES7221-1BH32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SM 1221, 16 DI, 24VDC,
SINK/SOURCE INPUT
نمایندگی زیمنس ایران
14 6ES7221-3BD30-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ,
SOURCE
 
نمایندگی زیمنس ایران
15 6ES7222-1BD30-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SB 1222, 4DQ, 24VDC 200KHZ
نمایندگی زیمنس ایران
16 6ES7222-1BF32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222, 8 DO, 24V DC,
TRANSISTOR 0.5A
 
نمایندگی زیمنس ایران
17 6ES7222-1BH32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222, 16 DO, 24V DC,
TRANSISTOR 0.5A
نمایندگی زیمنس ایران
18 6ES7222-1HF32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222, 8 DO, RELAY 2A
 
نمایندگی زیمنس ایران
19 6ES7222-1HH32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222, 16 DO, RELAY 2A
 
نمایندگی زیمنس ایران
20 6ES7223-0BD30-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SB 1223, 2 DI / 2 DO,
2 DI 24V DC/2 DO 24V DC
 
نمایندگی زیمنس ایران
21 6ES7223-1BH32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 8DI / 8DO,
8DI DC 24 V, SINK/SOURCE,
8DO, TRANSISTOR 0.5A
 
نمایندگی زیمنس ایران
22 6ES7223-1BL32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 16DI / 16DO,
16DI DC 24 V, SINK/SOURCE,
16DO, TRANSISTOR 0.5A
 
نمایندگی زیمنس ایران
23 6ES7223-1PH32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 8DI / 8DO,
8DI DC 24 V, SINK/SOURCE,
8DO, RELAY 2A
 
نمایندگی زیمنس ایران
24 6ES7223-1PL32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 16DI / 16DO,
16DI DC 24 V, SINK/SOURCE,
16DO, RELAY 2A
 
نمایندگی زیمنس ایران
25 6ES7231-4HD32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 4 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V,
OR 0-20MA/4-20 MA,
12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)
 
نمایندگی زیمنس ایران
26 6ES7231-4HF32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 8 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V,
OR 0-20MA/4-20 MA,
12 BIT + SIGN  OR (13 BIT ADC)
 
نمایندگی زیمنس ایران
27 6ES7231-5PA30-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, RTD INPUT,
SB 1231 RTD, 1 AI RTD,
1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000
 
نمایندگی زیمنس ایران
28 6ES7231-5PD32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231 RTD, 4 X  AI RTD MODULE
 
نمایندگی زیمنس ایران
29 6ES7231-5PF32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231RTD, 8 X AI RTD MODULE,
 
نمایندگی زیمنس ایران
30 6ES7231-5QA30-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG
SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE,
TYPE J OR K
 
نمایندگی زیمنس ایران
31 6ES7231-5QD32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE
 
نمایندگی زیمنس ایران
32 6ES7232-4HA30-0XB0
 
SIMATIC S7-1200,  ANALOG OUTPUT
SB 1232, 1 AO,
+/- 10VDC (12 BIT RES.) OR
0 - 20 MA (11 BIT RES)
 
نمایندگی زیمنس ایران
33 6ES7232-4HB32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT,
SM 1232, 2 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION,
OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
 
نمایندگی زیمنس ایران
34 6ES7232-4HD32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT,
SM 1232, 4 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION,
OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
 
نمایندگی زیمنس ایران
35 6ES7234-4HE32-0XB0
 
SIMATIC S7-1200, ANALOG I/O
SM 1234, 4 AI / 2 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION
OR 0(4) - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
 
نمایندگی زیمنس ایران
36 6ES7241-1AH32-0XB0
SIMATIC S7-1200,
COMMUNICATION MODULE CM 1241,
RS232, 9 PIN SUB D (MALE),
SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
نمایندگی زیمنس ایران
37 6ES7241-1CH32-0XB0
SIMATIC S7-1200,
COMMUNICATION MODULE CM 1241,
RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE)
SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
نمایندگی زیمنس ایران
38 6ES7241-1CH30-1XB0
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION
COMMUNICATION BOARD CB 1241,
RS485, SCREW CONNECTOR
SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
نمایندگی زیمنس ایران
39 6ES7274-1XF30-0XA0
SIMATIC S7-1200,
SIMULATOR MODULE  SIM1274,
8 CHANNEL SIMULATOR
DC INPUT SWITCHES
نمایندگی زیمنس ایران
40 6ES7274-1XH30-0XA0
SIMATIC S7-1200,
SIMULATOR MODULE SIM 1274,
14 CHANNEL SIMULATOR
DC INPUT SWITCHES
نمایندگی زیمنس ایران
41 6ES7954-8LF02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 24 MBYT
نمایندگی زیمنس ایران
42 6ES7954-8LC02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 4 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
43 6ES7954-8LE02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 12 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران

S7-200 نیز همانند سایر کنترل کننده های منطقی از چندین قسمت اصلی تشکیل شده است:

1-CPU یا واحد پردازنده مرکزی

2- واحدهای حافظه

3- واحد های ورودی و خروجی

4- منبع تغذیه

واحد پردازنده مرکزیCPU:

CPU یکی از مهم ترین اجزای PLC است زیرا مرکز محاسبات و کنترل PLC بوده و دستورالعمل ها بوسیله این واحد پردازش و اجرا می شود. این واحد را می توان مغز PLC دانست قدرت و سرعت پردازش در یک کنترلر بستگی به سرعت پردازش CPU دارد.برای استفاده از CPU باید دستورالعمل های مناسبی به آن داده شود که این کار نیز با توجه به ساختار ماشین و پروسه کنترلی توسط کاربر وارد می شود.  باید این نکته را نیز یاد اور شد که CPU هوشمند نیست و خودش تصمیم نمی گیرد و فقط از مجموعه دستورالعمل هایی که توسط کاربر نوشته و در حافظه قرار می گیرد پیروی می کند.

تاکنون ده مدل PLC S7-200 به بازار عرضه شده است که شامل سری های 21x و 22x می باشند که امروزه استفاده از CPU های سری 21x تقریبا منسوخ شده است. در سری 22x، ابعاد کمتر و سرعت پردازش ان بیشتر از 21x است.

واحد CPU در S7-200، دارای کلیدهایی با عناوین RUN/STOP/TERM می باشد. علاوه بر این کلیدها، تعدادی LED نیز در قسمت جلوی کارت CPU وجود دارد که به LED های وضعیت معروف می باشند.کار این LED ها،نمایش حالت  و وضعیت CPU است. معمولا RUN با رنگ سبز، STOP با رنگ نارنجی و sf (خطاهای سیستمی) با رنگ قرمز نشان داده می شود.

مدهای کاری cpu:

حالت RUN:در این حالت برنامه کاربر،اجرا شده و CPU به ورودی و خروجی ها دسترسی دارد. در این وضعیت برنامه کاربر حالت READONLY دارد،یعنی نمی توان برنامه جدیدی روی CPU ارسال نمود.برای امنیت و چنانچه خطایی در برنامه یا سخت افزار وجود داشته باشد،CPU بصورت خودکار به حالت STOP می رود.

حالتSTOP: در این حالت برنامه کاربر اجرا نمی شود و CPU در حالت توقف بوده و دسترسی به ورودی و خروجی ها وجود ندارد.در این وضعیت می توان برنامه را به PLC ارسال نمود یا از PLC برنامه آن را خواند.

حالت TERM: در این حالت هنگامی که کامپیوتر به PLC متصل است،استفاده می شود. در این وضعیت امکان تغییر دادن مدهای کاری CPU توسط نرم افزار وجود دارد.


برای تهیه PLC S7-200 زیمنس به راحت ترین و مطمئن ترین روش می توانید با نمایندگی زیمنس (فروشگاه سینا الکتریک) تماس بگیرید.


مرکز تهیه ولتاژ تغذیه ورودی/ خروجی آنالوگ ورودی/ خروجی دیجیتال مشخصات کد فنی نام قطعه ردیف
نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
- 6 DI DC/4 DO DC

SIMATIC S7_200,CPU 221 COMPACT

UNIT,DC POWER SUPPLY 6 DI  DC/4 DO DC,4 KB CODE/2 KB DATA,. NOT EXPANSION

6ES7211-0AA23-0XB0 CPU 221, DC ترانزیستوری 1
نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
- 6 DI DC/4 DO RELAY SIMATIC S7_200,CPU 221 COMPACT UNIT,AC POWER SUPPLY 6 DI  DC/4 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA,. NOT EXPANSION 6ES7212-1AB23-0XB0 CPU 221 AC رله ای 2
نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
- 8 DI DC/6 DO DC CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 2 6ES7211-0BA23-0XB0 CPU 222 DC ترانیستوری 3
نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
- 8 DI DC/6 DO RELAY CPU 222 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 2 6ES7212-1BB23-0XB0 CPU 222 AC رله ای 4
نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
- 14 DI DC/10 DO DC CPU 224, COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 7 6ES7214-1AD23-0XB0 CPU 222, DC ترانزیستوری 5
نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
- 14 DI DC/10 DO RELAY CPU 224, COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY, RELAY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 7 6ES7214-1BD23-0XB0 CPU224, AC رله ای 6
نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
2AI/1AQ 14 DI DC/10 DO DC CPU 224XP COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 12/16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 6ES7214-2AD23-0XB0 CPU 224 XP, DC ترانیستوری 7
نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
2AI/1AQ 14 DI DC/10 DO RELAY CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO, 12/16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 6ES7214-2BD23-0XB0 CPU224XP, AC رله ای 8
نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
- 24DI DC/16 DO DC CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 6ES7216-2AD23-0XB0 85 TO
264VAC
9
نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
- 24 DI DC/16 DO RELAY CPU 226 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 6ES7216-2BD23-0XB0 CPU 226, AC رله ای 10
نمایندگی زیمنس ایران - - 8 DI, 24V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT 6ES7221-1BF22-0XA0 کارت وردی دیجیتال (EM 221) 11
نمایندگی زیمنس ایران - - 16 DI, 24V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT 6ES7221-1BH22-0XA0 کارت وردی دیجیتال (EM 221) 12
نمایندگی زیمنس ایران - - 8 DQ, 24V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC, 6ES7222-1BF22-0XA0 کارت خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 222) 13
نمایندگی زیمنس ایران - - 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A 6ES7222-1HF22-0XA0 کارت خروجی دیجیتال رله ای (EM 222) 14
نمایندگی زیمنس ایران - - 4 DI / 4 DO, 24 V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC 6ES7223-1BF22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 15
نمایندگی زیمنس ایران - - 8 DI/ 8 DO DC 24 VDC FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V, 0.75A/POINT SOURCE 6ES7223-1BH22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 16
نمایندگی زیمنس ایران - - 16 DI / 16 DO, 24 V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.75A/POINT, SOURCE 6ES7223-1BL22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 17
نمایندگی زیمنس ایران - - 32 DI /32 DO, 24 V DC SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 32DI 24V DC, SINK/SOURCE, 32DO 24V DC, 0.75A/POINT, SOURCE 6ES7223-1BM22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 18
نمایندگی زیمنس ایران - - 32 DI /32 DO, RELAY SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 32 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 32 DO RELAY, 2A/POINT 6ES7223-1PM22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 19
نمایندگی زیمنس ایران - - 16 DI /16 DO, RELAY FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A/POINT 6ES7223-1PL22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 20
نمایندگی زیمنس ایران - - 8 DI /8 DO, RELAY FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY, 2A/POINT 6ES7223-1PH22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 21
نمایندگی زیمنس ایران - 4 AI, 4-20MA, 0-20MA, 0-10VDC - FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER 6ES7231-0HC22-0XA0 کارت ورودی آنالوگ (EM 231) 22
نمایندگی زیمنس ایران - 8 AI, MAX 2AE 0-20MA, , 0-10VDC - SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AE 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER 6ES7231-0HF22-0XA0 کارت ورودی آنالوگ (EM 231) 23
نمایندگی زیمنس ایران - 2AQ, 4-20MA, 0-20MA, 0-10VDC - FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER 6ES7232-0HB22-0XA0 کارت خروجی آنالوگ (EM 232) 24
نمایندگی زیمنس ایران - 4AQ, 0-20MA, 0-20MA, 0-10VDC - SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AQ, +/- 10V DC, 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER 6ES7232-0HD22-0XA0 کارت خروجی آنالوگ (EM 232) 25
نمایندگی زیمنس ایران - 4 AI / 1AQ, 4-20MA 0-20MA, 0-10VDC - FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT CONVERTER 6ES7235-0KD22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی آنالوگ (EM 235) 26
نمایندگی زیمنس ایران - 4AI , TC - T/C INPUT MOD. 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J,K,S,T,R,E,N; 15BIT+VORZ. 6ES7231-7PD22-0XA0 (EM 231) THERMOCOUPLE کارت ورودی آنالوگ 27
نمایندگی زیمنس ایران - 4AI PT&NI SIMATIC S7-200, RTD INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, 14 GOST, RESISTANCE 150/300/600 OHM 15 BIT+SIGN 6ES7231-7PC22-0XA0 (EM 231) RTD کارت ورودی آنالوگ 28
نمایندگی زیمنس ایران - 2AI , PT&NI - RTD INPUT MOD. 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 2AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, RESISTANCE 150/300/600 OHM 15 BIT+ SIGN 6ES7231-7PB22-0XA0 (EM 231) RTD کارت ورودی آنالوگ 29
نمایندگی زیمنس ایران - 8AI , TC - SIMATIC S7-200, T/C INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J,K,S,T,R,E,N; 15BIT+VORZ. 6ES7231-7PF22-0XA0 (EM 231) THERMOCOUPLE کارت ورودی آنالوگ 30
نمایندگی زیمنس ایران - - - MOD MODULE ANALOG MOD, FOR PPI PROTOCOL, MODBUS MASTER/SLAVE PROTOCOL, MESSAGING TO MOBILE OR PAGER, S7-200-TO-S7-200 COMMUNICATION, CALL BACK FUNCTION, PASSWORD 6ES7241-1AA22-0XA0 (EM 241) MODEM کارت 31
نمایندگی زیمنس ایران - - - PROFIBUS DP SLAVE MODULE, 9.6KB TO 12MB, 1 PORT, PROFIBUS DP/MPI 6ES7277-0AA22-0XA0 (EM 277) PROFIBUS کارت شبکه 32
نمایندگی زیمنس ایران - - - CP 243-2 COMMINICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF A SIMATIC S7-22X TO AN ASI-INTERFACE WITH MASTER PROFILE M0E/M1E ACC. EXTENDED ASI-SPECIFICATION V2.11 6GK7243-2AX01-0XA0 (CP243-2) AS-INTERFACE کارت شبکه 33
نمایندگی زیمنس ایران - - - COMMUNICATIONSPROCESSOR CP243-1 FOR CONNECTING OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET; FTP CLIENT COMMUNICATION; HTTP SERVER; FTP SERVER; E-MAIL CLIENT 6GK7243-1EX01-0XE0 (CP243-1) ETHERNET کارت شبکه 34
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC NET, CP 243-1IT COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET FTP CLIENT COMMUNICATION, HTTP SERVER, FTP SERVER 8 MB FLASH FILE SYSTEM E-MAIL CLIENT 6GK7243-1GX00-0XE0 کارت شبکه IT 35
نمایندگی زیمنس ایران - - - 253 POSITIONING MODULE, 200 KHZ, FOR CONTROLLING STEPPER OR SERVO DRIVE, OPEN LOOP CONTROL, PROGRAMMING WITH MICRO/WIN 6ES7253-1AA22-0XA0 (EM 253) POSITIONING کارت 36
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7, TD 200 TEXTDISPLAY FOR S7-200, 2 LINES, WITH CABLE (2.5M) AND MOUNTING ACCESSORIES, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN W/O ATEX CERTIFICATE 6ES7272-0AA30-0YA1 صفحه نمایش پیام (TD200) 37
نمایندگی زیمنس ایران - - - TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH CABLE (2,5M) AND MOUNTING ACCESSORIES WITH CUSTOMIZED FACEPLATE, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN V4 SP6 6AV6640-0AA00-0AX1 صفحه نمایش پیام (TD400)
نمایندگی زیمنس ایران - - - BATTERY MODULE F. LONG-TERM BACKUP OF DATA PLUGGABLE IN MORY SUBMODULE SLOT OF S7-22X CPU 6ES7291-8BA20-0XA0 باطری نگهدارنده حافظه 39
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7, MEMORY MODULE MC 291, 64 KBYTES, FOR S7-22X CPU (FROM ..23-0XB0) STORAGE OF PLC PROGRAM, DATA LOGGING, RECIPE HANDLING 6ES7291-8GF23-0XA0 64 KB کارت حافظه 40
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7, MEMORY MODULE MC 291, 256 KBYTES, FOR S7-22X CPU (FROM ..23-0XB0) STORAGE OF PLC PROGRAM, DATA LOGGING, RECIPE HANDLING 6ES7291-8GH23-0XA0 256 KB کارت حافظه 41
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7-200, USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT SUPPORTED 6ES7901-3DB30-0XA0 (پورت USB) S7-200 کابل 42
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7-200, PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO SERIAL PORT OF PC, SUPPORTS FREEPORT AND GSM MODEMS 6ES7901-3CB30-0XA0 (پورت SERIAL) S7-200 کابل 43
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC MANULA COLLECTION ON CD-ROM AND DVD, 5 LANGUAGES, ALL MANUALS ABOUT S7-200/300/400, C7, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP7, ENGINEERING SW, RUNTIME SW, PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET 6ES7998-8XC01-8YE0 نرم افزار MANUALL COLLECTION
CD راهنمای جامع اتوماسیون
44
نمایندگی زیمنس ایران - - راهنمای آموزشی زبان فارسی - جزوه راهنمای برنامه نویسی و سخت‌افزار 45
نمایندگی زیمنس ایران - - 3 عدد CD آموزش گام به گام S7-200 به زبان فارسي - CD آموزشي S7-200 46
نمایندگی زیمنس ایران - - اهنماي آموزشي به زبان فارسي کتاب جامع S7-200 47
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7, STEP7-MICRO/WIN V4.0 SP3, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION E-SW, SW AND DOCU. ON CD, CLASS A, 6 LANG. (G, E, F, I, S, C), EXECUTABLE UNDER WIN2000/XP, REFERENCE-HW:SIMATIC S7-200 6ES7810-2CC03-0YX0 نرم‌افزار MICROWIN , S7-200 - ويرايش چهارم 48
نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC STEP7-MICRO/WIN ADD ON: INSTRUCTION LIBRARY V1.1 (USS + MODBUS), FOR STEP7 MICRO/WIN32 V3.2 ON CD-ROM, INCL. ONLINE DOCUM. 6ES7830-2BC00-0YX0 نرم‌افزار INSTRUCTION LIBRARY 49

PLC S7 400 زیمنس قدرتمندنرین کنترلر خانواده زیمنس است. این سیستم توسط شرکت زیمنس آلمان طراحی و بسیار کاربردی می باشد. کاملا ماژولاراست و توسعه سیستم به سادگی صورت میپذیرد. در مقایسه با PLC S7 300 سرعت پردازش بالاتری دارد. قابلیت آدرس دهی 16384 بایت  ورودی و خروجی دارد. نمایندگی زیمنس دیگر ویژگی مهم ان را قابلیت گسترش تا 300 ماژول را معرفی میکند.

نرم افزار ارتباطی ان HARDWARE  COMFIGURATION و STEP7 می باشد. شبکه شدن PLC S7 400 از طریق پروفی باس، MP1 واترنت متصل می شود. این خانواده نیز قابلیت استفاده چند CPU در یک پروژه را دارا میباشد

PLC S7 400 HIGH PERFORMANCE امکان قابلیت افزونگی (REDUN DANCY) را دارد. این به این معنی است که دارای 2CPU است،اگر یکی FNIL کند دومی ادامه کار را به دست میگیرد.

تعدادی از CPU های ان به شرح زیر می باشد:

CPU412،CPU414،CPU414H،CPU416،CPU H17

لازم به ذکر است تمامی CPU های اتوماسیون صنعتی زیمنس S7400 در نمایندگی زیمنس ایران (فروشگاه سینا الکتریک) موجود می باشد.


SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, NON-ISOLATED
16 AI, RESOLUTION 13 BITS,
+/-10V, +/-20MA, 4 - 20MA
20 MS MODULE UPDATE
مرکز تهیه توضیحات فنی کد کالا ردیف
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 412-1
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
288 KB WORKING MEMORY,
(144 KB CODE, 144 KB DATA),
INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S
6ES7412-1XJ05-0AB0 1
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
1 MB WORKING MEMORY,
(0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA),
INTERFACES:
1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1),
2. IF ETHERNET/PROFINET (X5),
6ES7412-2EK06-0AB0 2
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 412-2
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
512 KB WORKING MEMORY,
(256 KB CODE, 256 KB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP
6ES7412-2XJ05-0AB0 3
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 414-2
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
1 MB WORKING MEMORY,
(0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP
6ES7414-2XK05-0AB0 4
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
4 MB WORKING MEMORY,
(2 MB KB CODE, 2 MB DATA),
INTERFACES:
1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1),
2. IF ETHERNET/PROFINET (X5),
3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)
6ES7414-3EM06-0AB0 5
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 414-3
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
2.8 MB WORKING MEMORY,
(1.4 MB CODE, 1.4 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP,
3. IF IFM MODULES PLUGGABLE
6ES7414-3XM05-0AB0 6
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 416-2
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
5.6 MB WORKING MEMORY,
(2.8 MB CODE, 2.8 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP
6ES7416-2XN05-0AB0 7
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
16 MB WORKING MEMORY,
(8 MB KB CODE, 8 MB DATA),
INTERFACES:
1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1),
2. IF ETHERNET/PROFINET (X5),
3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)
6ES7416-3ES06-0AB0 8
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 416-3
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
11.2 MB WORKING MEMORY,
(5.6 MB CODE, 5.6 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP,
3. IF IFM MODULES PLUGGABLE
6ES7416-3XR05-0AB0 9
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 417-4
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
30 MB WORKING MEMORY,
(15 MB CODE; 15 MB DATA)
1. INTERFACE MPI 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP,
3./4. IF IFM MODULES PLUGGABLE
6ES7417-4XT05-0AB0 10
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU414F-3 PN/DP
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
4 MB WORKING MEMORY,
(2 MB KB CODE, 2 MB DATA),
INTERFACES:
1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1),
2. IF ETHERNET/PROFINET (X5),
3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1) 
6ES7414-3FM06-0AB0 11
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU 416F-2,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
5.6 MB WORKING MEMORY,
(2.8 MB CODE, 2.8 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP
APPLICABLE W. SOFTWARE PACKAGE
DISTRIBUTED SAFETY >= V5.2+SP2
6ES7416-2FN05-0AB0 12
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CPU416F-3 PN/DP
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
16 MB WORKING MEMORY,
(8 MB KB CODE, 8 MB DATA),
INTERFACES:
1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1),
2. IF ETHERNET/PROFINET (X5),
3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)
6ES7416-3FS06-0AB0 13
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H,
CENTRAL UNIT FOR
S7-400H AND S7-400F/FH,
5 INTERFACES:
1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND
2 FOR SYNC MODULES
1 MB MEMORY
(512 KB DATA/512 KB CODE)
6ES7412-5HK06-0AB0 14
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H,
CENTRAL UNIT FOR
S7-400H AND S7-400F/FH,
5 INTERFACES:
1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND
2 FOR SYNC MODULES
4 MB MEMORY
(2 MB DATA/2 MB CODE)
6ES7414-5HM06-0AB0 15
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H,
CENTRAL UNIT FOR
S7-400H AND S7-400F/FH,
5 INTERFACES:
1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND
2 FOR SYNC MODULES
16 MB MEMORY
(10 MB DATA/6 MB CODE)
6ES7416-5HS06-0AB0 16
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H,
CENTRAL UNIT FOR
S7-400H AND S7-400F/FH,
5 INTERFACES:
1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND
2 FOR SYNC MODULES
32 MB MEMORY
(16 MB DATA/16 MB CODE)
6ES7417-5HT06-0AB0 17
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H,
SYNC SUBMODULE V6
FOR PATCH CABLES UP TO 10M
6ES7960-1AA06-0XA0 18
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H,
SYNC SUBMODULE V6
FOR CABLES UP TO 10KM
6ES7960-1AB06-0XA0 19
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H,
PATCH CABLE FO 1M
FOR SYNC-MODULE
6ES7960-1AA04-5AA0 20
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H,
PATCH CABLE FO 2M
FOR SYNC-MODULE
6ES7960-1AA04-5BA0 21
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H,
PATCH CABLE FO 10M
FOR SYNC-MODULE
6ES7960-1AA04-5KA0 22
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H, Y-LINK
FOR CONNECTING SINGLE-CHANNEL
DP SLAVES TO S7-400H
BASED ON IM153-BA02
(NOT FIT FOR PCS7 V6.1)
6ES7197-1LA04-0XA0 23
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H, Y-LINK
FOR CONNECTING SINGLE-CHANNEL
DP SLAVES TO S7-400H
6ES7197-1LA11-0XA0 24
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7, IF964-DP
INTERFACE MODULE DP MASTER
FOR S7-400
6ES7964-2AA04-0AB0 25
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 421
DIGITAL INPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 32 DI, 24V DC
6ES7421-1BL01-0AA0 26
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 421
DIGITAL INPUT MODULE,
FLOATING, 32 DI, 120V DC/AC
6ES7421-1EL00-0AA0 27
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, DIG.INPUT MOD.
SM 421, OPTIC. ISOLATED,
16 DI, 120/230V UC
INPUTS PER IEC1131-2 TYPE 2
6ES7421-1FH20-0AA0 28
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, DIGITAL INPUT
SM 421, GALVANICALLY ISOLATED,
16 DI, 24V DC WITH
0.05 MS INPUT DELAY,
ALARM, DIAGNOSTICS
6ES7421-7BH01-0AB0 29
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 421
DIGITAL INPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 16 DI,
24 - 60V UC, ALARM, DIAGNOSTICS 
6ES7421-7DH00-0AB0 30
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 422
DIGITAL OUTPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 16 DO,
24V DC, 2A
6ES7422-1BH11-0AA0 31
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 422
DIGITAL OUTPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 32 DO,
24V DC, 0.5A
6ES7422-1BL00-0AA0 32
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 422
DIGITAL OUTPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 16 DO,
120/230V AC, 2A
6ES7422-1FH00-0AA0 33
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 422
DIGITAL OUTPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 16 DO,
5..230V AC, 5A RELAY
6ES7422-1HH00-0AA0 34
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, DIG.OUTPUT MOD.
SM 422, OPTIC. ISOLATED,
32 DO, 24V DC, 0.5A WITH
0,15 MS OUTPUT DELAY,
DIAGNOSTICS
6ES7422-7BL00-0AB0 35
نمایندگی زیمنس ایران 6ES7431-0HH00-0AB0 36
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
13 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.
6ES7431-1KF00-0AB0 37
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./
THERMOEL/PT100
6ES7431-1KF10-0AB0 38
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.
0.416 MS SCAN TIME
6ES7431-1KF20-0AB0 39
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION,
U/I/THERMOEL., OPTIC. ISOLATED
W. 1 POINT PER COMMON, DIAGN.,
ALARM, 20 MS MODULE UPDATE
6ES7431-7KF00-0AB0 40
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION,
RESIST./PT100/NI100
OPTIC. ISOLATED, DIAGNOSTIC,
ALARM, 20 MS MODULE UPDATE
6ES7431-7KF10-0AB0 41
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 16 AI,
16 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./
THERMOEL./PT100,ALARM,DIAGNOST.
6ES7431-7QH00-0AB0 42
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, SM 432
ANALOG OUTPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AO,
13 BIT RESOLUTION, U/I
6ES7432-1HF00-0AB0 43
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, FRONT CONNECTOR
FOR SIGNAL MODULES WITH
SCREW-TYPE CONTACT, 48-POLE
6ES7492-1AL00-0AA0 44
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, FM 450-1
FUNCTION MODULE F. COUNT.FUNCT.
WITH 2 CHANNELS
INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD
6ES7450-1AP00-0AE0 45
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-300, FM 451
POSITIONING MODULE FOR RAPID/
CREEP FEED DRIVE
3 CHANNELS
INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD
6ES7451-3AL00-0AE0 46
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, FM 452
ELECTRONIC CAM CONTROLLER
INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD
6ES7452-1AH00-0AE0 47
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, FM 453
FUNCTION MODULE FOR POSITIONING
WITH SERVO AND STEPPER MOTORS
(3 CHANNELS)
INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD
6ES7453-3AH00-0AE0 48
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CONTROL MODULE
FM 455 C, 16 CHANNELS,
CONTINUOUS
8/16 AI + 16 DI + 16 AO
6ES7455-0VS00-0AE0 49
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CONTROL MODULE
FM 455 S, 16 CHANNELS,
STEP AND PULSE
8/16 AI + 16 DI + 32 DO
6ES7455-1VS00-0AE0 50
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CP 440-1
COMMUNICATIONS MODULE FOR
POINT TO POINT CONNECTIONS
1 CHANNEL
INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD
6ES7440-1CS00-0YE0 51
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CP 441-1
COMMUNICATIONS MODULE FOR
POINT TO POINT CONNECTIONS
1 CHANNEL
INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD
6ES7441-1AA05-0AE0 52
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CP 441-2
COMMUNICATIONS MODULE FOR
POINT TO POINT CONNECTIONS
2 CHANNELS
INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD
6ES7441-2AA05-0AE0 53
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7, MODBUS MASTER  V3.1
SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION
R-SW, SW AND DOCU. ON CD,
HW-DONGLE, CLASS A,
3 LANGUAGES (G,E,F),
EXECUTABLE U. STEP7 FROM V4.2,
REFERENCE-HW: CP341 AND CP441-2
6ES7870-1AA01-0YA0 54
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7, MODBUS MASTER  V3.1
SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION
R-SW, WITHOUT SW AND DOCU.,
HW-DONGLE, CLASS A,
3 LANGUAGES (G,E,F),
EXECUTABLE U. STEP7 FROM V4.2,
REFERENCE-HW: CP341 AND CP441-2
6ES7870-1AA01-0YA1 55
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7, MODBUS SLAVE V3.1
SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION
R-SW, SW AND DOCU. ON CD,
HW-DONGLE, CLASS A,
3 LANGUAGES (G,E,F),
EXECUTABLE U. STEP7 FROM V4.2,
REFERENCE-HW: CP341 AND CP441-2
6ES7870-1AB01-0YA0 56
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7, MODBUS SLAVE V3.1
SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION
R-SW, WITHOUT SW AND DOCU.,
HW-DONGLE, CLASS A,
3 LANGUAGES (G,E,F),
EXECUTABLE U. STEP7 FROM V4.2,
REFERENCE-HW: CP341 AND CP441-2
6ES7870-1AB01-0YA1 57
نمایندگی زیمنس ایران COMMUNICATIONPROCESSOR CP 443-5
BASIC FOR CONNECTION OF
SIMATIC S7-400
TO PROFIBUS, FMS, S5 COMPATIBLE
PG/OP  AND S7 COMMUNICATION
6GK7443-5FX02-0XE0 58
نمایندگی زیمنس ایران COMMUNICATION PROCESSOR CP443-5
EXTENDED FOR CONNECT. OF
SIMATIC S7-400
TO PROFIBUS,  DP, S5-COMPATIBLE
PG/OP- AND S7-COMMUNICATION
6GK7443-5DX05-0XE0 59
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC NET CP 443-1
2 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH);
RJ 45 PORTS;
ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO
CONTROLLER; S7-COMMUNCATION;
OPEN COMMUNICATION (SEND/RE-
CEIVE); S7-ROUTING; IP-CONFIGU-
RATION VIA DHCP/BLOCK;
IP ACCESSS CONTROL LIST; TIME-
SYNCHRONISATION; EXTENDED
WEB-DIAGNOSIS; FAST STARTUP;
PROFIENERGY SUPPORT
6GK7443-1EX30-0XE0 60
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC NET CP 443-1 ADVANCED
1X 10/100/1000 MBIT/S;
4 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH);
RJ 45 PORTS;
ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CON-
TROLLER; S7-COMMUNCATION;
OPEN COMMUNICATION (SEND/RE-
CEIVE); S7-ROUTING; IP-KONFIGU-
RATION VIA DHCP/BLOCK;
IP ACCESSS CONTROL LIST; TIME-
SYNCHRONISATION; EXTENDED
WEB-DIAGNOSIS; FAST STARTUP;
PROFIENERGY SUPPORT;
IP-ROUTING; FTP; WEB-SERVER;
E-MAIL; PROFINET CBA, SECURITY
6GK7443-1GX30-0XE0 61
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, IM460-0
TRANSMITTER INTERFACE MODULE,
FOR CENTRALIZED CONNECTION
W/O PS TRANSMISSION WITH K BUS
6ES7460-0AA01-0AB0 62
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, IM461-0
RECEIVER INTERFACE MODULE,
FOR CENTRALIZED CONNECTION
W/O PS TRANSMISSION, WITH K BUS
6ES7461-0AA01-0AA0 63
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, IM460-1
TRANSMITTER INTERFACE MODULE,
FOR CENTRALIZED CONNECTION
WITH PS TRANSMISSION W/O K BUS
6ES7460-1BA01-0AB0 64
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, IM461-1
RECEIVER INTERFACE MODULE
FOR CENTRALIZED CONNECTION
WITH PS TRANSMISSION, W/O K BUS
6ES7461-1BA01-0AA0 65
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, IM460-3
TRANSMITTER INTERFACE MODULE,
FOR DISTRIBUTED CONNECTION UP
TO 102 M, WITH K BUS
6ES7460-3AA01-0AB0 66
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, IM461-3
RECEIVER INTERFACE MODULE
FOR DISTRIBUTED CONNECTION UP
TO 102 M, WITH K BUS
6ES7461-3AA01-0AA0 67
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, IM463-2
TRANSMITTER INTERFACE MODULE
FOR DISTRIBUTED CONNECTION TO
SIMATIC S5 EXPANSION MODULES
VIA IM314, UP TO 600 M
6ES7463-2AA00-0AA0 68
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, UR2 RACK,
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED
WITH 9 SLOTS
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
6ES7400-1JA01-0AA0 69
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, UR2 RACK ALU,
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED
WITH 9 SLOTS,
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
6ES7400-1JA11-0AA0 70
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, UR1 RACK,
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED
WITH 18 SLOTS
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
6ES7400-1TA01-0AA0 71
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, UR1 RACK ALU,
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED
WITH 18 SLOTS,
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
6ES7400-1TA11-0AA0 72
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400H, UR2-H RACK,
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED
WITH 2 X 9 SLOTS
6ES7400-2JA00-0AA0 73
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, UR2-H RACK ALU,
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED
WITH 2 X 9 SLOTS
6ES7400-2JA10-0AA0 74
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CR3 RACK,
CENTRALIZED WITH 4 SLOTS
6ES7401-1DA01-0AA0 75
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, CR2 RACK,
CENTRALIZED,18 SLOTS,2 SEGMENTS
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
6ES7401-2TA01-0AA0 76
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400,
ER2 EXPANSION RACK ALU,
WITH 9 SLOTS,
FOR SIGNAL MODULES ONLY,
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
6ES7403-1JA11-0AA0 77
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, ER1 EXP. RACK,
WITH 18 SLOTS,F. SIGNAL MODULES
ONLY, 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
6ES7403-1TA01-0AA0 78
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400,
ER1 EXPANSION RACK ALU,
WITH 18 SLOTS,
FOR SIGNAL MODULES ONLY,
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
6ES7403-1TA11-0AA0 79
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400,  POWERSUPPLY
PS 405: 4A,
24/48/60V DC, 5V DC/4A,
ATEXAPPROBATIONIDENTIFICATION
6ES7405-0DA02-0AA0 80
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, PS 405 POWER
SUPPLY, WIDE RANGE
10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC
ATEX APPROBATION IDENTIFICATION
6ES7405-0KA02-0AA0 81
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400,  POWER SUPPLY
PS 405: 10A, WIDE RANGE,
24/48/60V DC, DC, 5V DC/10A,
FOR REDUNDANT USE
ATEX APPROBATIONIDENTIFICATION
6ES7405-0KR02-0AA0 82
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400,  POWERSUPPLY
PS 405: 20A, WIDE RANGE,
24/48/60V DC, 5V DC/20A,
ATEXAPPROBATIONIDENTIFICATION
6ES7405-0RA02-0AA0 83
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY
PS407: 4A, WIDERANGE,
120/230V UC,5V DC/4A
6ES7407-0DA02-0AA0 84
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY
PS407: 10A, WIDERANGE,
120/230V UC, 5V DC/10A
6ES7407-0KA02-0AA0 85
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY
PS407; 10A, WIDERANGE,
120/230V UC, 5V DC/10A,
FOR REDUNDANT USE
6ES7407-0KR02-0AA0 86
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400,  POWER SUPPLY
PS407, 20A, WIDERANGE,
120/230V UC, 5V DC/20A
6ES7407-0RA02-0AA0 87
نمایندگی زیمنس ایران SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY
3.6 V/2.3 AH FOR
PS 405 4A/10A/20A AND
PS 407 4A/10A/20A
6ES7971-0BA00 88
خانواده ای از تولیدات مهم شرکت زیمنس در بخش اتوماسیون صنعتی می باشد که با توجه به قدرتمند بودن جمع و جور بودن و همچنین مقرون به صرفه بودن، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.اتوماسیون S7 300 به دلیل داشتن طیف وسیعی از ماژول های متعدد در کاربری های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد که نمونه ی آن در صنعت پزشکی، هسته ایی،خودرو سازی و مصارف دیگر است.
از دیگر ویژگی های این خانواده (PLC S7 300) می توان به برنامه نویسی و هزینه ی تامین و نگهداری آسان آن اشاره کرد خانواده S7300 زیمنس همانند دیگر پی ال سی ها از CPU،ماژول های آنالوگ ،ماژول های دیجیتال،ماژول شبکه،پاور و...تشکیل شده است.
اتوماسیون صنعتی S7300 زیمنس برای راه حل سیستم ها در نوآوری و ساخت صنایع اعم از صنایع پلاستیک، بسته بندی، مواد غذایی، صنعت خودرو، مهندسی مکانیک، صنعت آشامیدنی و مهندسی کلی کارخانجات نیز مورد استفاده واقع می شود.
برخی از مزایای استفاده از PLC S7 300 زیمنس:
1- قابلیت پردازش بالای CPU 
2- S7300 را می توان بدون نیاز به قوانین اسلات ماژول های I/O تنظیم نمود
3- قابلیت اتصال تعداد زیادی ماژول و متمرکز ساختن آن توسط سیستم ET200M
4- اتصال به شبکه پروفی نت و کنترل آن
5- توانایی ادغام کردن CPU های قدرتمند با سیستم اترنت صنعتی، پروفی نت
6- در دسترس بودن لوازم جانبی اعم از ماژول ها و دیگر قطعات که در نمایندگی زیمنس در تهران (
فروشگاه سینا الکتریک) موجود می باشد

سیستم برنامه نویسی S7300 :

شرکت زیمنس  سیستم برنامه  نویسی خانواده  S7300 را با نام STP7 و همچنین WINCC قرار داده است

برخی از محصولات (CPU های) S7300 به شرح زیر می باشد:

CPU314C،CPU313C2DP،CPU313C،CPU312،CPU3142PN/DP، CPU3152DP،CPU315،CPU314C2DP،CPU318،CPU3172DP،CPU317،CPU3152PN/DP،CPU319 


مرکز تهیه توضیحات فنی کد کالا ردیف
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 312
CPU WITH MPI INTERFACE,
INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY
32 KBYTE WORKING MEMORY,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7312-1AE14-0AB0 1
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 314
CPU WITH MPI INTERFACE,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
128 KBYTE WORKING MEMORY,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7314-1AG14-0AB0 2
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP
CPU WITH MPI INTERFACE
INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY
256 KBYTE WORKING MEMORY
2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7315-2AH14-0AB0 3
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
384 KBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,
WITH 2 PORT SWITCH,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7315-2EH14-0AB0 4
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
1 MBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7317-2AK14-0AB0 5
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
1 MB WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,
WITH 2 PORT SWITCH,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7317-2EK14-0AB0 6
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
2 MBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE,
3. INTERFACE ETHERNET PROFINET,
WITH 2 PORT SWITCH,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7318-3EL01-0AB0 7
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 312C
COMPACT CPU WITH MPI,
10 DI/6 DO,
2 FAST COUNTERS (10 KHZ),
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
64 KBYTE WORKING MEMORY,
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD REQUIRED
6ES7312-5BF04-0AB0 8
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 313C,
COMPACT CPU WITH MPI,
24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100,
3 FAST COUNTERS (30 KHZ),
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
128 KBYTE WORKING MEMORY,
FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD REQUIRED
6ES7313-5BG04-0AB0 9
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP
COMPACT CPU WITH MPI,
16 DI/16 DO,
3 FAST COUNTERS (30 KHZ),
INTEGRATED INTERFACE RS485,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
128 KBYTE WORKING MEMORY,
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD REQUIRED
6ES7313-6BG04-0AB0 10
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP
COMPACT CPU WITH MPI,
16 DI/16 DO,
3 FAST COUNTERS (30 KHZ),
INTEGRATED DP INTERFACE,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
128 KBYTE WORKING MEMORY,
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD REQUIRED
6ES7313-6CG04-0AB0 11
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP
COMPACT CPU WITH MPI,
24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100,
4 FAST COUNTERS (60 KHZ),
INTEGRATED INTERFACE RS485,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
192 KBYTE WORKING MEMORY,
FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD REQUIRED
6ES7314-6BH04-0AB0 12
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP
COMPACT CPU WITH MPI,
24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100,
4 FAST COUNTERS (60 KHZ),
INTEGRATED DP INTERFACE,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
192 KBYTE WORKING MEMORY,
FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD REQUIRED
6ES7314-6CH04-0AB0 13
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP
COMPACT CPU WITH
192 KBYTE WORKING MEMORY,
24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100,
4 FAST COUNTERS (60 KHZ),
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,
WITH 2 PORT SWITCH,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD REQUIRED
6ES7314-6EH04-0AB0 14
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 315F-2DP
FAILSAFE CPU WITH MPI INTERFACE
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
384 KB WORKING MEMORY,
40MM WIDE,
2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE
MICRO MEMORY CARD REQUIRED
6ES7315-6FF04-0AB0 15
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
1.5 MBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
FOR USE WITH SOFTWARE OPTION
S7 DISTRIBUTED SAFETY
V5.2 SP1 AND HIGHER
6ES7317-6FF04-0AB0 16
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
512 KBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,
WITH 2 PORT SWITCH,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7315-2FJ14-0AB0 17
نمایندگی زیمنس ایران
 
SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
1.5 MBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE ETHERNET PROFINET,
WITH 2 PORT SWITCH,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7317-2FK14-0AB0 18
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
2.5 MBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE,
3. INTERFACE ETHERNET PROFINET,
WITH 2 PORT SWITCH,
MICRO MEMORY CARD NECESSARY
6ES7318-3FL01-0AB0 19
نمایندگی زیمنس ایران
 
SIMATIC S7-300, CPU 315T-2 DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT FOR
PLC AND TECHNOLOGY
256 KBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S
2. INTERFACE DP(DRIVE),
INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB
NECESSARY
6ES7315-6TH13-0AB0 20
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,
CPU 315T-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT FOR
PLC AND TECHNOLOGY,
384 KBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE DP(DRIVE),
3. INTERFACE ETHERNET PROFINET
WITH 2 PORT SWITCH,
INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY,
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB
NECESSARY
6ES7315-7TJ10-0AB0 21
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 317T-2 DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT FOR
PLC AND TECHNOLOGY
1024 KBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S
2. INTERFACE DP(DRIVE),
INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB
NECESSARY
6ES7317-6TK13-0AB0 22
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,
CPU 317T-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT FOR
PLC AND TECHNOLOGY,
1024 KBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE DP(DRIVE),
3. INTERFACE ETHERNET PROFINET
WITH 2 PORT SWITCH,
INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY,
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB
NECESSARY
6ES7317-7TK10-0AB0 23
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, CPU 317TF-2 DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT FOR
PLC AND TECHNOLOGY AND SAFETY,
1,5 MBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S
2. INTERFACE DP(DRIVE),
INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD MIN. 8MB
NECESSARY
6ES7317-6TF14-0AB0 24
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,
CPU 317TF-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT FOR
PLC, TECHNOLOGY AND SAFETY,
1,5 MBYTE WORKING MEMORY,
1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S,
2. INTERFACE DP(DRIVE),
3. INTERFACE ETHERNET PROFINET
WITH 2 PORT SWITCH,
INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY,
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND
MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB
NECESSARY
6ES7317-7UL10-0AB0 25
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN
6ES7321-1BH02-0AA0 26
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, GALVANICALLY ISOLATED,
16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN,
0.05 MS INPUT DELAY
6ES7321-1BH10-0AA0 27
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED
16DI, 24 V DC, SOURCE INPUT,
1 X 20 PIN
6ES7321-1BH50-0AA0 28
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED
32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN
6ES7321-1BL00-0AA0 29
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300 DIGITAL INPUT
SM321, OPTICALLY ISOLATED
IN GROUPS OF 16,
64 DI,DC 24V, 3MS,
SINKING/SOURCING
TERMINAL BLOCKS
6ES7392-1.N00-0AA0 AND
CABLES 6ES7392-4...0-0AA0
NECESSARY
6ES7321-1BP00-0AA0 30
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
16 DI, AC/DC 24 - 48V WITH
ONE CHANNEL PER COMMON,
1 X 40 PIN
6ES7321-1CH00-0AA0 31
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
16 DI, DC 48-125V, 1 X 20 PIN
6ES7321-1CH20-0AA0 32
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
32 DI, 120V AC, 1 X 40 PIN
6ES7321-1EL00-0AA0 33
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
8 DI, 120V/230V AC, 1 X 20 PIN
6ES7321-1FF01-0AA0 34
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
8 DI, 120V/230V AC, 1 X 20 PIN
6ES7321-1FF01-0AA0 35
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED
16 DI, 120/230V AC, 1 X 20 PIN
6ES7321-1FH00-0AA0 36
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
16DI, 24 V DC, 20 PIN
6ES7321-1BH01-0AA0 37
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
8 DO, 24V DC, 2A, 1 X 20 PIN
6ES7322-1BF01-0AA0 38
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN
SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP
(8A/MODULE)
6ES7322-1BH01-0AA0 39
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322 HIGH SPEED,
GALVANICALLY ISOLATED,
16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN
6ES7322-1BH10-0AA0 40
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
16 DO, 24V DC, 0.5A, 20 PIN
6ES7322-1BH00-0AA0 41
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300 DIGITAL OUTPUT
SM322, OPTICALLY ISOLATED
IN GROUPS OF 16,
64 DO, DC 24V, 0.3A, (SOURCING)
TOTAL CURRENT 2A/GROUP
8A/MODULE
TERMINAL BLOCKS
6ES7392-1.N00-0AA0 AND
CABLES 6ES7392-4...0-0AA0
NECESSARY
6ES7322-1BP00-0AA0 42
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300 DIGITAL OUTPUT
SM322, OPTICALLY ISOLATED
IN GROUPS OF 16,
64DO, DC 24V, 0.3A M-WRITE
TOTAL CURRENT 2A/GROUP
8A/MODULE
TERMINAL BLOCKS
6ES7392-1.N00-0AA0 AND
CABLES 6ES7392-4...0-0AA0
NECESSARY
6ES7322-1BP50-0AA0 43
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
8 DO, DC 48-125V, 1.5A,
1 X 20 PIN
6ES7322-1CF00-0AA0 44
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
8 DO, 120/230V AC, 1A,
1 X 20 PIN
6ES7322-1FF01-0AA0 45
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED
16 DO, 120/230V AC, 1 A,
1 X 20 PIN
6ES7322-1FH00-0AA0 46
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
32 DO, AC 120V/230V, 1A, DOUBLE
WIDTH HOUSING, 2 X 20 PIN
6ES7322-1FL00-0AA0 47
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
8 DO (RELAY), 1 X 20 PIN,
24V DC, 2A OR 230V AC, 2A
6ES7322-1HF01-0AA0 48
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN,
24V DC, 5A OR 230V AC, 5A,
CONNECTOR W.SPRING TERMINAL CAN
BE USED FROM 6ES7392-1BM01-0AA0
6ES7322-1HF10-0AA0 49
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED
16DO, RELAY CONTACTS,
1 X 20 PIN
6ES7322-1HH01-0AA0 50
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
8 DO, 120/230V AC, 2A,
WITH 1 POINT PER COMMON AND
SELECTABLE FAIL MODE,
1 X 40 PIN
6ES7322-5FF00-0AB0 51
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
16 DA (SOLID STATE RELAY),
AC/DC 24 - 48V; 0.5A;
1.5A SURGE CURRENT, ONE CHANNEL
PER COMMON, 1 X 40 PIN
6ES7322-5GH00-0AB0 52
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN,
24V DC, 120 - 230V AC, 5A WITH
INTEGR. SNUBBER F. IND. LOADS
6ES7322-5HF00-0AB0 53
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
8 DO, 24V DC, 0.5 A (1 X 8 DO),
SHORT-CIRCUIT PROTECTION,
DIAGNOSTICS, 1 X 20 PIN
6ES7322-8BF00-0AB0 54
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE
SM 323, OPTICALLY ISOLATED,
8 DI AND 8 DO, 24V DC, 0.5A
AGGREGATE CURRENT 2A, 1X20 PIN
6ES7323-1BH01-0AA0 55
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE
SM 323, OPTICALLY ISOLATED,
16 DI AND 16 DO, 24V DC, 0.5A,
AGGREGATE CURRENT 4A, 1X40 PIN
6ES7323-1BL00-0AA0 56
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE
SM 327, OPTICALLY ISOLATED,
8 DI AND 8 DX, 24V DC, 0.5A
1 X 20 PIN,
8DX CHANNELWISE
PROGRAMMABLE AS DI OR DO
6ES7327-1BH00-0AB0 57
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, OPTICALLY ISOLATED,
8 AI, 13 BIT RESOLUTION,
U/I/RESISTANCE/PT100,
NI100, NI1000, LG-NI1000,
PTC / KTY,
66 MS MODULE UPDATE,
1 X 40 PIN
6ES7331-1KF02-0AB0 58
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, GALVANICALLY ISOLATED,
8 AI, 14 BIT, 0.052MS/CHANNEL,
CURRENT, VOLTAGE, INTERRUPTS,
DIAGNOSTICS,1 X 20 PIN,
FIT FOR ISOCHRONE MODE
IMPROVED DP-CYCLE TIME FOR
ISOCHRONE MODE
6ES7331-7HF01-0AB0 59
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, OPTICALLY ISOLATED,
2 AI, 9/12/14 BITS RESOLUTION,
U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE,
INTERRUPT, DIAGNOSTICS,
1 X 20 PIN,
REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS
6ES7331-7KB02-0AB0 60
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, OPTICALLY ISOLATED,
8AI,  RESOLUTION 9/12/14 BITS,
U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE
INTERRUPT, DIAGNOSTICS; 1X20PIN
REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS
6ES7331-7KF02-0AB0 61
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, OPTICALLY ISOLATED,
8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA,
0/4 TO 20MA, 16 BIT (55 MS),
1 COMMON POINT(50 V COM.),
1 X 40 PIN
6ES7331-7NF00-0AB0 62
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, OPTICALLY ISOLATED,
8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA,
0/4 TO 20MA, 16 BIT,
1 COMMON POINT(60 V COM.),
4 CHANNEL MODE: 10 MS,
8 CHANNEL MODE: 23-95 MS,
1 X 40 PIN
6ES7331-7NF10-0AB0 63
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, INDIVIDUALLY
ISOLATATED AC250V,
6 AI THERMOCOUPLE,
TYPE B, E, J, K, L, N, R, S, T
VOLTAGE: +/-25MV BIS +/-1V
16 BIT, 50 MS, 1 X 40 PIN
6ES7331-7PE10-0AB0 64
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, OPT. ISOL.,2/3/4 WIRE,
8AI, RESISTANCE, PT100/200/1000
NI100/120/200/500/1000, CU10,
PLUS CHARACTERISTICS ACCORDING
TO GOST STANDARD
16 (INTERN 24) BIT, 50MS,
1 X 40 PIN
6ES7331-7PF01-0AB0 65
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT
SM 331, OPTICALLY ISOLATATED,
8 AI THERMOCOUPLE,
TYPE B, E, J, K, L, N, R, S, T
TXK/TXK(L) ACCORDING GOST
16 BIT, 50 MS, 1 X 40 PIN
6ES7331-7PF11-0AB0 66
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT
SM 332, OPTICALLY ISOLATED,
2 AO, U/I; 11/12 BITS RESOL.,
20 PIN., REMOVE/INSERT WITH
ACTIVE BACKPLANE BUS
6ES7332-5HB01-0AB0 67
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT
SM 332, OPTICALLY ISOLATED,
4 AO, U/I; DIAGNOSTICS;
RESOLUTION 11/12 BITS, 20 PIN,
REMOVE/INSERT W. ACTIVE,
BACKPLANE BUS
6ES7332-5HD01-0AB0 68
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT
SM 332, OPTICALLY ISOLATED,
8 AO, U/I; DIAGNOSTICS;
RESOLUTION 11/12 BITS, 40 PIN,
REMOVE/INSERT W. ACTIVE,
BACKPLANE BUS
6ES7332-5HF00-0AB0 69
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7,SM 332 ANALOG OUTPUT
CHANNEL TO CHANNEL ISOLATION,
4 AO, 16 BIT RESOLUTION,
0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA,
0/4 - 20MA, 20 PIN,
FIT FOR ISOCHRONE MODE
IMPROVED DP-CYCLE TIME FOR
ISOCHRONE MODE
6ES7332-7ND02-0AB0 70
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, ANALOG INPUT/OUTPUT
SM 334, NON-ISOLATED,
4 AI/2 AO, 1 X 20 PIN,
REMOVE AND INSERT WITH
BACKPLAIN BUS
6ES7334-0CE01-0AA0 71
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, ANALOG MODULE
SM 334, OPTICALLY ISOLATED,
4AE/2AA, 12 BIT, 0-10V F. PT100
(CLIMAT RANGE -120 - 155 DEGR.)
AND 10 KOHM MEASURING RANGE,
1 X 20 PIN
6ES7334-0KE00-0AB0 72
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, DIGITAL INPUT
SM 326, F-DI 24 X DC 24V,
FAILSAFE DIGITAL INPUTS
FOR SIMATIC S7 FAILSAFE SYSTEMS
WITH DIAGNOST. INTERRUPT,
UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/
SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849),
1 X 40 PIN
6ES7326-1BK02-0AB0 73
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, DIGITAL INPUT
SM 326, 8 DI; DC 24V, NAMUR,
FAILSAFE NAMUR INPUTS
FOR SIMATIC S7F SYSTEMS,
UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/
SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849),
1 X 40 PIN
6ES7326-1RF00-0AB0 74
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, DIGITAL OUTPUT
SM326, F-DO10 X DC24V/2A PP,
FAILSAFE DIGITAL OUTPUTS
FOR SIMATIC S7F SYSTEMS WITH
DIAGNOST. INTERRUPT, LVV,
UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/
SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849),
1 X 40 PIN
6ES7326-2BF10-0AB0 75
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, DIGITAL OUTPUT
SM 326, F-DO 8 X DC 24V/2A PM
FAILSAFE DIGITAL OUTPUTS
P-M SWITCHING
UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/
SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849),
1 X 40 PIN
6ES7326-2BF41-0AB0 76
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, ANALOG  INPUT
SM336 6 AI; 15 BIT;
FAILSAFE ANALOG  INPUTS
FOR SIMATIC SAFETY,
WITH HART SUPPORT,
UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/
SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849),
1 X 20 PIN,
6ES7336-4GE00-0AB0 77
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, DIGITAL INPUT
SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
4 DI, 24V DC, NAMUR/DIN 19234,
F. SIGNALS F HAZARDOUS AREAS,
CAPABLE OF DIAGNOST.,PTB-TESTED
6ES7321-7RD00-0AB0 78
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, DIGITAOUTPUTL
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
4 DO, 15V / 20MA, 1 X 20 PIN,
FOR SIGNALS FROM HAZARDOUSAREAS
CAPABLE OF DIAGNOST.,PTB-TESTED
6ES7322-5RD00-0AB0 79
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, DIGITAOUTPUTL
SM 322, OPTICALLY ISOLATED,
4 DO, 24V DC, 10MA, 1 X 20 PIN,
FOR SIGNALS FROM HAZARDOUSAREAS
CAPABLE OF DIAGNOST.,PTB-TESTED
6ES7322-5SD00-0AB0 80
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, ANALOG INPUT
SM 331, OPTICALLY ISOLATATED,
4 AI, 0/4 - 20MA, 1 X 20 PIN,
F. SIGNALS F. HAZARDOUS AREAS,
CAPABLE OF DIAGNOST.,PTB-TESTED
6ES7331-7RD00-0AB0 81
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, ANALOG INPUT
SM 331, OPTICALLY ISOLATATED,
8 AI THERMOCOUPLE/4 AI PT100,
F. SIGNALS F. HAZARDOUS AREAS,
CAPABLE OF DIAGNOST.,PTB-TESTED
1 X 20 PIN
6ES7331-7SF00-0AB0 82
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, ANALOG OUTPUT
SM 332, OPTICALLY ISOLATED,
4 AO, 0/4 UP TO 20 MA, 20 PIN,
FOR SIGNALS FROM HAZARDOUSAREAS
CAPABLE OF DIANOST., PTB-TESTED
6ES7332-5RD00-0AB0 83
نمایندگی زیمنس ایران
COMMUNICATIONSPROCESSOR CP343-5
FOR CONNECTING
SIMATIC S7-300
TO PROFIBUS, FMS, S5-COMPATIBLE
PG/OP AND S7 COMMUNICATION
12 MBAUD, SINGLE-WIDTH
6GK7343-5FA01-0XE0 84
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC NET, CP 343-2
COMMUNICATION PROCESSOR FOR
CONNECTING SIMATIC S7-300
AND ET200M TO AS-INTERFACE
ACCOR. AS-INTERFACE SPEC. V3.0
6GK7343-2AH01-0XA0 85
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC NET, CP 343-2P
COMMUNICATION PROCESSOR FOR
CONNECTING SIMATIC S7-300
AND ET200M TO AS-INTERFACE
CONFIGURABLE WITH STEP 7
ACCOR. AS-INTERFACE SPEC. V3.0
6GK7343-2AH11-0XA0 86
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN
COMMUNICATION PROCESSOR FOR
CONNECTING SIMATIC S7-300 TO
IND. ETHERNET VIA TCP/IP AND
UDP, MULTICAST, SEND/RECEIVE
W/  AND W/O RFC1006, FETCH/
WRITE, S7-COMMUNICATION(SERVER)
PROFINET IO-DEVICE
INTEGRATED 2-PORT SWITCH
ERTEC 200, BG EXCHANGE W/O PG,
SNMP DIAGNOSTICS,
INITIALIZATION VIA LAN,
2 X RJ45 CONNECTION FOR LAN
WITH 10/100 MBIT/S
6GK7343-1CX10-0XE0 87
نمایندگی زیمنس ایران
COMMUNIKATIONSPROCESSOR CP343-1
FOR CONNECTING
SIMATIC S7-300 TO
IND. ETHERNET VIA ISO AND
TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER
OR PROFINET IO-DEVICE,
INTEGR.  2-PORT SWITCH ERTEC200
S7-COMM., FETCH/WRITE, SEND/RCV
W. AND W/O RFC1006,MULTICAST
DHCP, NTC-CPU SYNC, DIAGNOSTIC,
INITIALIZATION VIA LAN,
2 X RJ45 CONNECT. FOR LAN WITH
10/100 MBIT/S
6GK7343-1EX30-0XE0 88
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC NET CP 343-1 ADVANCED;
FOR CONNECTING SIMATIC
S7-300 CPU TO IND. ETHERNET;
PROFINET IO CONTROLLER AND/OR
IO-DEVICE; RT AND IRT
MRP, PROFINET CBA; TCP/IP;
ISO,UDP,S7-COM,S5-KOMP. COM.,
(SEND/RECEIVE) W. FETCH/WRITE
WITH AND WITHOUT RFC 1006,
MULTICAST DIAGNOSIS EXTENSION,
SNMP, DHCP,
FTP CLIENT/SERVER, E-MAIL,
GIGABIT-SS1X RJ45 (10/100/1000)
PROFINET-SS 2X RJ45(10/100MBIT)
PROFINET CBA; SECURITY
(FIREWALL/VPN); PROFIENERGY
6GK7343-1GX31-0XE0 89
نمایندگی زیمنس ایران
COMPACT SWITCH MODULE CSM 377
CONNECTING SIMATIC S7-300 AND
UP TO 3 ADDITIONAL DEVICES WITH
IND. ETHERNET W. 10/100 MBIT/S
UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS,
EXT. 24V DC POWER SUPPLY
LED DIAGNOSTICS, S7-300 MODULE,
INCL. ELEKTRONIC MANUAL ON CD
6GK7377-1AA00-0AA0 90
نمایندگی زیمنس ایران
COMMUNICATIONSPROCESSOR CP343-1
ERPC FOR CONNECTING
SIMATIC S7-300 CPU TO
INDUSTRIAL ETHERNET AND TO
VARIOUS DATABASES.
FUNCTIONS: TCP/UDP, S7-COMM,
OPEN COMM. WITH AND WITHOUT
RFC 1006, MULTICAST,
WEBSERVER, TIME VIA
SIMATIC PROCESS OR NTP,
ACCESS PROTECTION VIA
IP-ACCESS LIST, SNMP, DHCP,
C-PLUG, GIGABIT-SS 1X RJ45
(10/100/1000 MBIT);
6GK7343-1FX00-0XE0 91
نمایندگی زیمنس ایران
PLEASE NOTE: SALES WILL BE
RESTRICTED AS OF APR. 30TH 2012
HTTP://SUPPORT.AUTOMATION.SIEME
NS.COM/WW/VIEW/EN/58567948
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES
COMMUNICATIONS PROCESSOR
CP 343-1 BACNET FOR CONNECTION
OF SIMATIC S7-300 TO BACNET.
ADDITIONAL RUNTIME LICENSE
REQUIRED FOR USE OF BAC NET
PROTOCOL ON CP
ATTENTION: ORDER PLACEMENT
ONLY VIA ORG-ID: A1201396 !
6FL4343-1CX10-0XE0 92
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY PS307
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/2 A
6ES7307-1BA01-0AA0 93
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY PS307
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/5 A
6ES7307-1EA01-0AA0 94
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY PS307
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/10 A
6ES7307-1KA02-0AA0 95
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE
IM 360 IN CENTRAL RACK
FOR CONNECTING MAX.
3 EXPANSION RACKS,
WITH K-BUS
6ES7360-3AA01-0AA0 96
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE
IM 361 IN EXPANSION RACK FOR
CONNECTING TO CENTRAL RACK
(IM360),24 V DC SUPPLY VOLTAGE,
WITH K-BUS
6ES7361-3CA01-0AA0 97
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE
IM 365 FOR CONNECTING
AN EXPANSION RACK, W/O K-BUS,
2 MODULES + CONNECTING CABLE 1M
6ES7365-0BA01-0AA0 98
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,CONNECTING CABLE
BETWEEN IM 360/IM 361
1M
6ES7368-3BB01-0AA0 99
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,CONNECTING CABLE
BETWEEN IM 360/IM 361
2.5M
6ES7368-3BC51-0AA0 100
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,CONNECTING CABLE
BETWEEN IM 360/IM 361
5M
6ES7368-3BF01-0AA0 101
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,CONNECTING CABLE
BETWEEN IM 360/IM 361
10M
6ES7368-3CB01-0AA0 102
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, MPI CABLE
FOR CONNECTING SIMATIC S7 AND
PG VIA MPI
5M
6ES7901-0BF00-0AA0 103
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, RAIL
L=160MM
6ES7390-1AB60-0AA0 104
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, RAIL
L=480MM
6ES7390-1AE80-0AA0 105
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, RAIL
L=530MM
6ES7390-1AF30-0AA0 106
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, RAIL
L=830MM
6ES7390-1AJ30-0AA0 107
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, RAIL
L=2000MM
6ES7390-1BC00-0AA0 108
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
FOR S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 64 KB
6ES7953-8LF30-0AA0 109
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
FOR S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 128 KBYTES
6ES7953-8LG30-0AA0 110
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
F. S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 512 KBYTES
6ES7953-8LJ30-0AA0 111
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
P. S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 2 MBYTES
6ES7953-8LL31-0AA0 112
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
FOR S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 4 MB
6ES7953-8LM31-0AA0 113
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
FOR S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 8 MB
6ES7953-8LP31-0AA0 114
نمایندگی زیمنس ایران
PC ADAPTER USB A2
USB-ADAPTER (USB V2.0)
FOR CONNECTING A PG/PC
OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7
VIA PROFIBUS OR MPI
USB CABLE 5M INCLUDED
MPI-KABEL 0,3M
CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/
WINDOWS 7 32/64BIT
6GK1571-0BA00-0AA0 115
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7, BACKUP BATTERY (LI)
3.6V/MIN. 0.85AH, FOR
FOR S7-300 CPUS AND S5-90U
6ES7971-1AA00-0AA0 116
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR
FOR SIGNAL MODULES
WITH SCREW CONTACTS, 20-PIN
6ES7392-1AJ00-0AA0 117
نمایندگی زیمنس ایران
SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR
WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN
6ES7392-1AM00-0AA0 118